VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Disciplíny: Super-G, Obří slalom, Slalom
Kombinace: hodnotí se tři disciplíny Super-G, Obří slalom, Slalom
Výpočet: součet časů
Rozdělení do tříd: SW 1, SW2, SM1, SM2, JW a AK 1 - 4 ženy a muži
Ceny: poháry v kombinaci, medaile v jednotlivých disciplínách
Prováděcí předpisy: podle mez. Pravidel IWO a tohoto rozpisu
Přihláška na: Český svaz skibobistů
Atletická 100/2, PS 40
CZ 160 17 Praha 6 - Strahov
Tel+fax: 00420 220 513 714
Internet: http://www.skibob.cstv.cz
E-mail: skibob@cstv.cz
Termín přihlášek: do 30. 1. 2004
Závodní kancelář: Hotel Jelen, náměstí F. L. Věka, Dobruška
Informační centrum: Dobruška, nám. F. L. Věka 32
Ubytování: V hotelích a penzionech v Dobrušce a okolí
Startovné: žáci, žákyně, juniorky 5,- Euro
seniorky, senioři 7,5 Euro

 

Sponzoři