DOBRUŠKA

Radnice na náměstí F.L.Věka v Dobrušce, autor: Pavel Štěpán

Počátky Dobrušky sahají až do středověku. Město vzniklo z tržní osady Leštno, ležící na křižovatce obchodních cest. Nejstarší písemnost, týkající se Dobrušky, je z roku 1320. V tomto tzv. Mutinově narovnání se uvádí, že město bylo obehnáno hradbou (městskou zdí) a mělo již některá městská práva. O významu města svědčí i udělení práv hradeckých čili magdeburských v roce 1364.

Nejpopulárnější je nepochybně obrozenecký spisovatel František Vladislav Hek, jehož životní osudy zpracoval Alois Jirásek v románu „F.L.Věk“. V Dobrušce se narodil Jan Laichter Šubert, spisovatel a dramatik, ředitel Národního divadla, nakladatel Jan Laichter a jeho bratr Josef, spisovatel.Své dětství a mládí zde prožil světově proslulý malíř František Kupka. Pochází odtud i hudební skladatel Radim Drejsl, či Jan Dvořáček, zakladatel první sklářské školy na světě v Kamenickém Šenově.

S historií se může návštěvník Dobrušky blíže seznámit ve stálých expozicích Městského muzea. Zpřístupněný je rodný domek Fr. Vl. Heka F. L. Věka s památkami na jeho život a dílo. Ve věži historické renesanční radnice jsou instalovány stálé výstavy „ Malé dějiny Dobrušky“ a „ Hrdelní právo“. Z věžního ochozu je nádherný výhled na panoráma Orlickách hor a při dobré viditelnosti i Krkonoš.

Dnešní Dobruška je městem se 7000 obyvateli. Má bohaté kulturně historické tradice, řadu kulturních památek a je jednou ze vstupních bran do Orlických hor.

 

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

Lyžařský areál SPORTPROFI v Deštném v O.h.
Sponzoři